Coaching

Coaching op individueel niveau

  • Omgaan met een nieuwe functie en verantwoordelijkheden.
  • Omgaan met stress.
  • Zelfvertrouwen en assertiveit.
  • Verbeteren en ondersteuning van uw vaardigheden.
  • Beter definiëren van prioriteiten en beter delegeren.
  • Ontwikkelen van emotionele intelligentie.
  • Zich voorbereiden op een vergadering, onderhoud.
  • Moeilijke relaties in kaart brengen en aanleren hoe er mee om te gaan.
  • Zijn gemiddelde managementskills verbeteren.

Coaching van teams

Het is niet langer het individu die centraal staat, maar de groep in zijn geheel die efficiënter moet functioneren/presteren.
Een groep coachen wil zeggen rekening houden met individuen en ze op één lijn krijgen met als gemeenschappelijk doel een verbetering van de werking van deze groep en uiteindelijk het behalen van nog betere vooropgestelde gemeenschappelijke doelen/ resultaten.

Coaching van leidinggevenden

Op maat van de klant.
De leidinggevende is vaak de specialist binnen het bedrijf, hij moet goed zijn in omgang met zijn mensen en de moeilijkheden van het bedrijf, de menselijke relaties kennen.